Ajira

Job Opportunity: Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Officer

Job Opportunity: Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Officer

Ajira
Legal and Human Rights Centre (LHRC) requires the professional skills of an experienced Monitoring Evaluation and Learning Officer to join the Monitoring and Evaluation Function of the organization. LHRC is a self- reflective organization that values collective and individual learning; an important practice that has been core to its ability to remain on the cutting edge of whatever is done, renew energy as well as have the strengths to withstand processes of rusting and erosion.  Qualifications At least a bachelor’s degree in Monitoring and Evaluation, project management, social sciences, environmental sciences, development studies, management, law, or any other related studies. Experience working with NGOs for at least 5 years of experience in project/programme
Nafasi za kazi wizara ya habari, utalii na mambo ya kale

Nafasi za kazi wizara ya habari, utalii na mambo ya kale

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi katika Wizara ya Habari, Utalii na Mambo ya Kale kama ifuatavyo:- IDARA YA HABARI MAELEZO – PEMBA 1.Mwandishi wa Habari Daraja la II “Nafasi 2” Pemba Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu Shahada ya Kwanza katika fani ya Uandishi wa Habari kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 2.Mlinzi Daraja la III “Nafasi 1”  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amemaliza elimu ya Sekondari.•Awe amepata mafunzo ya Ulinzi (Mgambo au JKU au JKT) IDARA YA MAKUMBUSHO NA MAMBO YA KALE – PEMBA 3.Mhudumu Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amemaliza elimu ya Sekondari. Jinsi ya Kuomba:•Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani
Nafasi za kazi kwa ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora na tume ya kurekebisha sheria zanzibar

Nafasi za kazi kwa ofisi ya Rais utumishi wa umma na utawala bora na tume ya kurekebisha sheria zanzibar

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi katika Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora na Ofisi ya Tume ya Kurekebisha Sheria kama ifuatavyo:- OFISI YA RAIS UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA: 1.Dereva Daraja la III “Nafasi 3”  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu Elimu ya Sekondari na kupata Cheti cha Udereva na leseni hai kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. OFISI YA AFISA MDHAMINI OFISI YA RAIS, UTUMISHI WA UMMA NA UTAWALA BORA – PEMBA: 1.Katibu Muhtasi Daraja la III “Nafasi 1”  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu ya Stashahada katika fani ya Ukatibu Muhtasi kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar TUME YA KUREKEBISHA SHERIA: 1.Mhudum
Nafasi za kazi wizara ya kazi uwezeshaji wazee wanawake na watoto

Nafasi za kazi wizara ya kazi uwezeshaji wazee wanawake na watoto

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi katika Wizara ya Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Wanawake na Watoto kama ifuatavyo:- 1.Afisa Vyama vya Ushirika Daraja la III “Nafasi 5”  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu ya Shahada ya Kwanzakatika fani ya Biashara au Uhasibu kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 2.Afisa Takwimu Daraja la III “Nafasi 1”  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu ya Stashahada katika fani ya Takwimu kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 3.Mhudumu Daraja la III “Nafasi 2  Sifa za Waombaji:•Awe ni Mzanzibari.•Awe amehitimu Elimu ya Sekondari  Jinsi ya Kuomba:• Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani ifuatayo:- KATIBU
error: Content is protected !!