Contact Us

Listing Details

Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA)

Baraza la Kiswahili la Taifa (BAKITA)

Dira na Dhamira za Baraza la Kiswahili la Taifa


Dira

 

BAKITA linakuwa taasisi yenye nguvu kisheria na kifedha na iheshimikayo kitaifa, kikanda na kimataifa katika kuratibu, kusimamia na kukuza maendeleo ya Kiswahili.

"


Dhamira

 

1. Kusimamia na kuratibu kwa ufanisi mkubwa maendeleo na matumizi ya Kiswahili nchini Tanzania.
2. Kushiriki kikamilifu na kwa ufanisi katika kustawisha Kiswahili Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote.

Location

0 Reviews