Ajira

HEAD OF COMMUNICATIONS

HEAD OF COMMUNICATIONS

Ajira
Médecins Sans Frontières Spain – OCBA (Operational Centre Barcelona-Athens) is looking for a HEAD OF COMMUNICATIONS FOR THE NAIROBI BRANCH OFFICE GENERAL CONTEXT Médecins Sans Frontières (MSF) is an international independent medical-humanitarian organization that offers assistance to populations in distress, to victims of natural or man-made disasters and to victims of armed conflict, without discrimination and irrespective of race, religion, or political affiliation. The MSF movement is built around five operational directorates supported by 24 sections and offices worldwide. MSF OCBA is one of those directorates. Its operations are implemented by field teams and the mission coordination teams; together with the organizational units based in Barcelona, Athens, B

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi ya kazi kwa ajili ya Shirika la Huduma za Maktaba kama ifuatavyo:- 1. Mkutubi Msaidizi Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu Stashahada ya Ukutubi kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 2. Taarishi Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu elimu ya Sekondari na kupata cheti Jinsi ya Kuomba: • Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani ifuatayo:- KATIBU, TUME YA UTUMISHI SERIKALINI, S. L. P 1587 - ZANZIBAR. • Muombaji anaombwa kuwasilisha ombi lake moja kwa moja katika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini iliyopo Jumba la Wananchi Forodhani Zanzibar wakati wa saa za kazi. Kwa waombaji walioko P

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi ya kazi kwa ajili ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kama ifuatavyo:-  Mpishi Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu Elimu ya Cheti cha Upishi kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jinsi ya Kuomba: • Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani ifuatayo:- KATIBU, TUME YA UTUMISHI SERIKALINI, S. L. P 1587 - ZANZIBAR. • Muombaji anaombwa kuwasilisha ombi lake moja kwa moja katika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini iliyopo Jumba la Wananchi Forodhani Zanzibar wakati wa saa za kazi. Kwa waombaji walioko Pemba wanaombwa kuwasilisha maombi yao Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawala Bora Chake Chake Pemba

NAFASI ZA KAZI OFISI YA RAIS, TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM ZA SMZ – PEMBA

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi kwa ajili ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ - Pemba kama ifuatavyo:- OFISI YA MKUU WA MKOA WA KUSINI – PEMBA: 1. Karani Masjala Daraja la III “Nafasi 2” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu elimu ya Stashahada katika fani ya ‘Utunzaji wa kumbukumbu) kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 2. Afisa Ustawi wa Jamii Daraja la II “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu elimu ya Shahada ya Kwanza katika fani ya ‘Ustawi wa Jamii’ (Social Work) kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 3. Mlinzi Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu

NAFASI ZA KAZI WIZARA YA KILIMO MALIASLI MIFUGO NA UVUVI

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi kwa ajili ya Wizara ya Kilimo,Maliasili, Mifugo na Uvuvi kama ifuatavyo:- 1. Microbiology (Mtaalamu wa Maabara) Daraja la II “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu Shahada ya Kwanza ya Maabara (Biotechnology and Laboratory Science) kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. 2. Wildlife Tourism Daraja la III “Nafasi 1” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu elimu ya Stashahada ya Wildlife Tourism kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar 3. Veterinary Medicine Daraja la II “Nafasi 2” Sifa za Waombaji: • Awe ni Mzanzibari. • Awe amehitimu Shahada ya Kwanza katika fani ya ‘Udaktari wa Mifugo’ (Bachelor of Veterinar
error: Content is protected !!