Ajira

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI – ZURA

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI – ZURA

Ajira
Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar (ZURA), imeanzishwa chini ya Sheria Namba 7 ya 2013 ikiwa na jukumu la kusimamia huduma za Maji na Nishati hapa Zanzibar. ZURA kwa uwezo na mamlaka iliyonayo chini ya Kifungu Nambari 16 (c) ya Sheria Namba 7 ya 2013 inawatangazia wananchi wenye sifa, kuomba nafasi za ajira kama zifuatazo katika Afisi zake za Unguja na Pemba. Afisa Manunuzi na Ugavi Mkuu Daraja la Kwanza – Nafasi 1 Unguja. Sifa za Muombaji: Awe na Shahada ya Kwanza au Shahada ya Uzamili ya Manunuzi na Ugavi au fani inayolingana na hiyo kutoka katika chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Awe na uzoefu wa kazi usiopungua miaka mitano (5), miaka mitatu (3) kati ya hiyo awe ametumikia katika nafasi anayoiomba. Awe na ujuzi
TANGAZO LA WITO WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO – PEMBA

TANGAZO LA WITO WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO – PEMBA

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inawatangazia wale wote walioomba nafasi za kazi Wizara ya Fedha na Mipango - Pemba na ambao walifanya usaili wa awali tarehe 26/03/2018 kwamba wafike Skuli ya Fidel Castro - Pemba kwa ajili ya kufanya usaili wa mara ya Pili kwa utaratibu ufuatao hapo chini:- Wasailiwa wote wanatakiwa wachukue vyeti vyao halisi vya kumalizia masomo, Cheti cha kuzaliwa pamoja na kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi. MCHANGANUO WA USAILI WIZARA YA FEDHA NA MIPANGO PEMBA NAM. TAREHE NAFASI YA KAZI 1. 14/4/2018 MKAGUZI WA NDANI DARAJA LAII 2. 15/4/2018 MHASIBU DARAJA LA II 3. 16/4/2018 MSAIDIZI MHASIBU DARAJA LAIII KARANI MAPATO DARAJA LA III 4. 17/4/2018 MHAKIKIMALI DARAJA LA II 5. 18/4/2018 MHAKIKIMALI MSAIDIZI DARAJA LA III AFISA UTUMISHI MSAIDIZI ...

TANGAZO LA WITO WA USAILI OFISI YA RAIS TAWALA ZA MIKOA, SERIKALI ZA MITAA NA IDARA MAALUM

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inawatangazia vijana ambao wameomba nafasi ya kazi ya Muhandisi Ujenzi katika Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ kwenda kuangalia majina yao katika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini kuanzia siku ya Alkhamis ya tarehe 12 Aprili, 2018. Kwa wale ambao watabahatika kuona majina yao wanaombwa kufika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini kwa ajili ya kufanyiwa usaili siku ya Jumanne ya tarehe 17 Aprili, 2018 saa 2:00 za asubuhi. Wasailiwa wote wanatakiwa wachukue vyeti vyao halisi vya kumalizia masomo, Cheti cha kuzaliwa pamoja na kitambulisho cha Mzanzibari Mkaazi. Vijana Wenyewe ni hawa wafuatao: NO JINA KAMILI JINSIA 1 ABDALLA OMAR KHAMIS M 2 ABSHIR KHAMIS MBAROUK M 3 ABUBAKAR MOHD BAKAR M 4 ALI MOHAMED KHAM...

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI WIZARA YA BIASHARA VIWANDA NA MASOKO

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi katika Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kama ifuatavyo:- 1.Dereva Daraja la III “Nafasi 2” Sifa za Waombaji: •Awe ni Mzanzibari. •Awe amehitimu Elimu ya Sekondari na kupata Cheti cha Udereva na leseni hai ya udereva kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jinsi ya Kuomba: •Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani ifuatayo:- KATIBU, TUME YA UTUMISHI SERIKALINI, S. L. P 1587 - ZANZIBAR. •Muombaji anaombwa kuwasilisha ombi lake moja kwa moja katika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini iliyopo Jumba la Wananchi Forodhani Zanzibar wakati wa saa za kazi. Kwa waombaji walioko Pemba wanaombwa kuwasilisha maombi yao Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Utawal

TANGAZO LA USAILI WIZARA YA BIASHARA VIWANDA NA MASOKO

Ajira
Tume ya Utumishi Serikalini inatangaza nafasi za kazi katika Wizara ya Biashara, Viwanda na Masoko kama ifuatavyo:- 1.Dereva Daraja la III “Nafasi 2” Sifa za Waombaji: •Awe ni Mzanzibari. •Awe amehitimu Elimu ya Sekondari na kupata Cheti cha Udereva na leseni hai ya udereva kutoka katika Chuo kinachotambuliwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Jinsi ya Kuomba: •Barua za maombi ziandikwe kwa Mkono na zitumwe kwa anuani ifuatayo: KATIBU, TUME YA UTUMISHI SERIKALINI, S. L. P 1587 - ZANZIBAR. • Muombaji anaombwa kuwasilisha ombi lake moja kwa moja katika Ofisi ya Tume ya Utumishi Serikalini iliyopo Jumba la Wananchi Forodhani Zanzibar wakati wa saa za kazi. Kwa waombaji walioko Pemba wanaombwa kuwasilisha maombi yao Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi wa Umma na Uta
error: Content is protected !!